AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Skänninge

Hur skulle bilarna i landet sett ut utan föreskrifter på personbilskontroll i Skänninge? Man tvingas gå bakåt i tiden till början av 60-talet för att få respons på ämnet. Men det är okomplicerat att gissa. Inget annat än sammanbrott och förstörelse. Det hade förmodligen varit tillräcklig att dämpa högsta farten till 50 km/timme i trafiken. Men mer problem skapades av AB Svensk Bilprovning, som startade som ensamrättsbolag på 60-talet. Som flertalet statliga bolag förvaltades det inte särskilt väl. Långa kötider vid bokning, samt bristerna vid ansats till avbokning för bilinspektion i Skänninge föranledde flera påtvingade körförbud. Och fordonsägarna gormade över dessa resultat. Därför släppte riksdagen bilbesiktningen obunden igenom avreglering tjugohundratio. Massor av intresserade aktörer väntade för att fylla luckorna. Snart blev branschen överetablerad med stora besvär. För bilinnehavaren ändrades inte den konstiga känslan strax före nästkommande granskning. Det sämsta som kunde ske var att få ett kategori tre-felaktighet i protokollet. Reparationen skulle slå hårt i ekonomin, medan en verkstad såg möjligheter före ett inkomstbringande arbete. Men bägge bör vara medvetna om den godkända bildemonteringen, som med säkerhet planerat för blivande fordonsskrotningar med en klimatälskvärda återvinningar. Så när tiden är inne för den nödvändiga bilbesiktningen i Skänninge är det enbart att köra in på närbelägna besiktningshall.

Förändrade bestämmelser för bilbesiktning i Skänninge resulterar ofta till böter

Men enstaka riktlinjer har just förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att bevaka tillfälle för fordonsundersökning i Skänninge. Bommas det här får bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens plikt att känna till det här faktumet. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kr från slarviga ägare.

Ägare beslutar själv tidpunkt för personbilsgranskningen i Skänninge

Men han/hon kan personligen styra, när den första kontrollen i Skänninge behöver genomföras. Senast 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter två år. Sedan ska personbilen besiktas årligen. På Länsstyrelsens sajt kan datumet lätt anträffas. Öppna deras webbsida och slå registreringsnumret, så finns datumet där. Felaktigheterna eller bristerna som hittas indelas i tre klasser. En nivå ett-anmärkning betyder att den tvingas lagas inför nästa års-kontroll. Ett nivå 2-anmärkning medför, att det skrota bilen Göteborg skall lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från bilkontrollen i Skänninge. Det här leder ofta till återvinning på en certifierad skrothandlare, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningscertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att många glömmer att åtgärda enkla klass ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid annalkande granskning.

Omotiverade felaktigheter uppdagas av personbilsinspektionen i Skänninge

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll innan besiktningen i Skänninge. Märkligt nog är det defekter med simpla ingripanden, som avslöjar klass 2-felen. Att ombesörja ett slitet däck innebär flera gånger, att bilen godtas utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Skänninge. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig ljuskälla kan möjligtvis synas jobbig för många. Men det återfinns simpla instruktioner med filmer för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän avslöjar den luriga lösning att rycka dän glödlampan. Men felaktigheten pekar på, att fordonet konsumerar omotiverat mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar möjligtvis över max godkänd. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att skifta. Den kan införskaffas till Kia från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är stor att det här enkla felet kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa bilmärken överskrida 30 000 kr. Även anmärkningar på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Skänninge. Statistiskt är det många som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt enkelt att kolla för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så testande under vintern kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med lätta medel kan utgiften, på grund av den periodiska fordonskontrollen i Skänninge, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.