Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Sollefteå

När fordonsinnehavare kör till en besiktning i Sollefteå gnuggar en verkstadsägare händerna av förtjusning. Han vet, att uppskattningsvis fyrtio % av äldre personbilar är behäftade med klass två-fel. Att ha ett företag inom bilbranschen jämte en bilprovning är otroligt lönsamt. Och skulle ett klass 3-fel observeras, vet bilmekanikern med förvissning, att reparationen är hans, om skrota bilen inte fordonsinnehavaren beslutar att skrota bilen hos närliggande bilåtervinning. Nuförtiden är det inte svårt att boka tid för kontrollbesiktning i Sollefteå, som vanligtvis ska verkställas varje år. Redan år 1963 kom ett riksdagsbeslut att personbilar behöver besiktas varje år. År 2010 avskaffades monopolet för fordonsbesiktning. I samband med det har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det finns chans att avsyna fordonet på drop-in tid utan beställning.

Ändrade bestämmelser för personbilsinspektion i Sollefteå resulterar ofta till penningstraff

Men flera normer har nyligen justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren personligen att hålla koll på datum för bilgranskning i Sollefteå. Missas detta får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kronor från försumliga ägare.

Ägare bestämmer själv tillfälle för bilinspektionen i Sollefteå

Men man kan personligen besluta, när den 1 tillsynen i Sollefteå skall uträttas. Senast 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter två år. Sedan skall bilen kontrolleras varje år. På Länsstyrelsens hemsida kan tidpunkten enkelt upptäckas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns Skrota bilen Göteborg tiden där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som upptäcks delas in i tre nivåer. En kategori 1-påpekande har den betydelsen att den behöver lagas innan nästa års-kontroll. Ett nivå två-felaktighet medför, att det skall åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som ger körförbud direkt. Fordonet får inte köras från fordonskontrollen i Sollefteå. Det här leder ofta till skrotning på en behörig bildemontering, som har tillstånd att skrota fordon med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att många missar att laga lätta nivå ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid nästkommande inspektion.

Meningslösa felaktigheter upptäcks av personbilskontrollen i Sollefteå

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Sollefteå. Konstigt nog är det brister med lätta åtgärder, som blottar nivå 2-felen. Att fixa en lampa medför flera tillfällen, att fordonet godkänns utan efterkontroll för bilkontrollen i Sollefteå. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Att ersätta en defekt lampa kan möjligtvis synas bångstyrig för många. Men det återfinns lätta instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer spårar den finurliga lösning att plocka bort glödlampan. Men felet antyder, att personbilen konsumerar överflödigt mycket drivmedel, så avgasföroreningar växer eventuellt över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Mitsubishi från Ad bildelar under tusenlappen. Risken är stor att det här enkla felet kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för en del bilmärken vara mer än 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Sollefteå. Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket enkelt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka onödiga bekymmer. Men med lätta verktyg kan avgiften, som ett resultat av den årliga personbilsbesiktningen i Sollefteå, förbli låg av den kloke fordonsägaren.