Vissa fordon bör skrotas efter obligatorisk bilbesiktning i Älvsjö

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut utan föreskrifter på personbilsgranskning i Älvsjö? Man måste gå bakåt i tiden till början av 60-talet för att få respons på spörsmålet. Men det är enkelt att förmoda. Ingenting annat än sammanbrott och förödelse. Det hade inte räckt att sänka maxhastigheten till femtio km/h på alla vägar. Men fler dilemma skapades av den obligatoriska fordonsprovningen, som började som ensamrättsföretag för femtio år sedan. Som flera offentliga företag handhades det inte särskilt väl. Gigantiska väntetider vid förbeställning, därtill bristfälligheterna vid strävan till avbokning för personbilsinspektion i Älvsjö föranledde många påtvingade körförbud. Och personbilsägarna rasade över dessa effekter. Så regeringen släppte bilprovningen fri genom avreglering år 2010. Många intresserade aktörer väntade för att starta en oberoende bilprovning. Inom kort blev yrkesgrenen överetablerad med stora problem. För fordonsinnehavaren förändrades inte den konstiga föreställningen före nästkommande inspektion. Det värsta som kunde inträffa var att få ett nivå 3-fel i rapporten från besiktningsmannen. Renoveringen skulle tära omilt i ekonomin, medan en bilverkstad såg möjligheter före ett lönsamt arbete. Men båda borde vara medvetna om den behöriga skroten, som med förvissning skrota bilen Göteborg projekterat för blivande fordonsskrotningar med en naturhyggliga återvinningar. Så när tiden är inne för den obligatoriska fordonskontrollen i Älvsjö är det bara att droppa in på närmaste bilprovning.

Ändrade bestämmelser för personbilsbesiktning i Älvsjö leder ofta till penningstraff

Men enstaka föreskrifter har på senaste tiden ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren personligen att observera datum för personbilsundersökning i Älvsjö. Misslyckas man med detta får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar emellertid stärkas med över en miljard kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsägare avgör personligen tillfälle för personbilsgranskningen i Älvsjö

Men han/hon kan personligen besluta, när den 1 tillsynen i Älvsjö behöver verkställas. Senast trettiosex månader efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter två år. Därefter behöver personbilen provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens internetplats kan tidpunkten lätt upptäckas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felen eller skavankerna som uppdagas delas in i tre kategorier. En klass ett-påpekande innebär att den skall lagas innan nästa års-kontroll. Ett nivå två-påpekande innebär, att det behöver åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Älvsjö. Och detta leder ofta till skrotning på en auktoriserad skrot, som har befogenhet att skrota fordon med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att flera missar att reparera enkla kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid framtida granskning.

Omotiverade defekter observeras av fordonsbesiktningen i Älvsjö

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll inför bilbesiktningen i Älvsjö. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som upptäcker nivå 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett dåligt hjul betyder flera gånger, att fordonet godtas utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Älvsjö. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av bromsljus. Att ersätta en trasig lykta kan kanske förefalla jobbig för flera. Men det finns lätta instruktioner med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. De flesta fordonsinspektörer upptäcker den sluges knepet att plocka väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att personbilen drar överflödigt mycket diesel, så avgasföroreningar ökar antagligen över vad som är okey. Sonden är placerad på grenröret vid katalysatorn och är enkel att ändra. Den kan inhandlas till Cooper från Bds.se under 700 kronor. Risken är stor att det här enkla bristen kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning Älvsjö. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket spartanskt att inspektera för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så provning under kalla dagar kan orsaka onödiga bekymmer. Men med enkla medel kan avgiften, på grund av den periodiska bilinspektionen Älvsjö, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.