Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Storuman

Fordonsgranskningen i Storuman främsta avsikter är att sortera miljö- och trafikskadliga personbilar från statliga körbanor och centrum. Verkstäder kalkylerar med många lönsamma sysslor, som skapas efter den obligatoriska bilprovningen. De auktoriserade bilskrotarna är också beredda att skrota personbilen med skrotningscertifikat samt garanterad avregistrering på Länsstyrelsen. Så den ängsliga ägaren har en del att frukta före den årliga personbilsundersökningen i Storuman i närmaste inspektionshall. Men det här inte någon ny händelse. AB Svensk Bilprovning startades av Göteborgs kommun så tidigt som nittonhundrasextiotre. Svensk bilprovning avreglerades likväl 2010 på grund av många stridigheter. Bilbeståndet växte så hastigt, att Svensk bilprovning inte klarade av volymerna. Långa väntetider vid förbeställning, och bristen att omboka tid, försatte flertalet bilar i oönskade körförbud. Dessa bryderi löstes lätt av det ökande mängden ny startade företag, som kunde genomföra fordonsbesiktningar i Storuman. Alla personbilar har inte klass tre-brist, som är varje bilägares bävan. Men syftet att bättra på natur- och säkerhetsläget är distinkt med de återstående egenskapsgrupperna. Och när väntetiderna upphört, kan man köra in till närbelägna bilprovning, som har drop-in utan bokning.

Förändrade regler för bilinspektion i Storuman leder vanligtvis till vite

Men några normer har nyligen justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för personbilsinspektion i Storuman. Vid försummelse med detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster beräknas emellertid stärkas med över en miljard kr från slarviga fordonsägare.

Fordonsinnehavare avgör själv tillfälle för fordonsinspektionen i Storuman

Men han/hon kan personligen styra, när den 1 tillsynen i XX ska utföras. Senast 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Därefter behöver personbilen testas varje år. På Trafikstyrelsens internetplats kan datumangivelse enkelt upptäckas. Surfa in på deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristerna som hittas delas in i tre kategorier. En nivå ett-anmärkning betyder att den tvingas fixas innan nästa års-inspektion. Ett kategori 2-påpekande har den betydelsen, att det skall fixas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Storuman. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad skrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att flera missar att laga enkla klass ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid nästkommande kontroll.

Omotiverade felaktigheter upptäcks av fordonsinspektionen i Storuman

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Storuman. Märkligt nog är det brister med enkla ingripanden, som blottar nivå 2-felaktigheterna. Att fixa ett dåligt hjul medför många skrota bilen Göteborg stunder, att personbilen godkänns utan efterkontroll för bilinspektionen i Storuman. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men följs efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lampa kan möjligtvis synas påfrestande för flera. Men det finns enkla instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän spårar den luriga trixet att ta väck glödlampan. Men oriktigheten antyder, att motorn konsumerar obehövligt mycket diesel, så avgasutsläppet ökar eventuellt över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta ut. Den kan införskaffas till Nissan från Bds.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här lätta bristen kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för somliga bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Även påpekanden på utslitna bildäck är frekventa för besiktning Storuman. Statistiskt är det många som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt lätt att checka för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta redskap kan avgiften, tillföljd av den periodiska bilkontrollen Storuman, förbli låg av den kloke fordonsägaren.