Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Åhus

Med ett myndighetsbeslut på 60-talet startades den obligatoriska fordonsgranskningen för personbilsägare i Åhus. Två år senare bildades det statliga bolaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som effekt. De kolossala väntetiderna vid bokningar och besvären vid avbokning gav fordonsinnehavarna väldiga problem vid bilundersökning i Åhus. Förseningar med körförbud startade överdrivna invändningar, som tvingade regeringen att sadla om. Mängden nya bilprovningsställen ökar markant efter de nya direktiven. De väldiga väntetiderna är en svunnen tid. Men oroskänslan hos bilinnehavaren har inte förändrats. Beskaffenhetsprövningarna förekommer kvar med likadana fordran på aktioner. Ett nivå 3-brist kan bli förödande för hushållskassan. Detsamma blir en lönsam business för en fordonsverkstad. Och bakomliggande orsak återfinns en behörig skrot. Skrota bilen för en klimatvänlig återvinning är ändamålet. Fördelen med alla förändringar har dock blivit en drop-in för fordonsbesiktning i Åhus utan beställning i en valfri besiktningsställe.

Ändrade regler för fordonsgranskning i Åhus leder vanligtvis till vite

Men några normer har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att observera tidpunkten för personbilsbesiktning i Åhus. Vid försummelse med detta får personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens plikt att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från försumliga ägare.

Ägare avgör själv tillfälle för personbilsinspektionen i Åhus

Men man kan själv avgöra, när den 1 tillsynen i Åhus skall verkställas. Inte senare än tre år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Sedan skall personbilen testas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets webbsida kan tidpunkten lätt hittas. Öppna deras hemsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas delas in i tre nivåer. En klass 1-påpekande medför att den måste fixas inför nästa års-tillsyn. Ett kategori två-felaktighet har den betydelsen, att det ska åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen i Åhus. Det här leder ofta till skrotning på en certifierad skrothandlare, som har tillstånd att skrota personbilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att många glömmer att reparera lätta kategori 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid framtida kontroll.

Obehövliga brister uppdagas av bilinspektionen i Åhus

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll skrota bilen Göteborg inför besiktningen i Åhus. Märkligt nog är det defekter med lätta ingripanden, som upptäcker kategori två-bristerna. Att ombesörja ett dåligt hjul medför många stunder, att fordonet släpps igenom utan ombesiktning för bilkontrollen i Åhus. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av bromsljus. Att ersätta en söndrig ljuskälla kan möjligen förefalla jobbig för flera. Men det finns lätta instruktioner med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta bilinspektörer observerar den sluges lösning att plocka dän glödlampan. Men felet pekar på, att motorn drar onödigt mycket diesel, så avgasutsläppet ökar kanske över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att växla. Den kan köpas till SEAT från Biltema under 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla felaktigheten kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för en del bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Också påpekanden på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Åhus. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så testande under vintermånaderna kan ställa till med obefogade bekymmer. Men med lätta medel kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska biltillsynen Åhus, förbli låg av den smarte fordonsägaren.