Skrotbilars öde berörs av besiktning i Södermalm

Personbilsinspektionen i Södermalm yttersta mål är att sortera miljö- och trafikvådliga fordon från våra allmänna vägar och gator. Bilverkstäder väntar sig flera förmånliga jobb, som framkallas efter den bindande besiktningen. De legitimerade skrotarna är dessutom beredda att skrota personbilen med skrotbevis samt tryggar borttagning från centrala bilregistret på Trafikstyrelsen. Så den oroliga fordonsinnehavaren har en aning att vara skraj inför den årliga personbilsgranskningen i Södermalm i närmaste kontrollhall. Men det här inte någon ny företeelse. Den statliga bilbesiktningen startades av myndigheterna allaredan nittonhundrasextiotre. Affärsgrenen avreglerades dock 2010 på grund av många konflikter. Svenska fordonsflottan ökade så fort, att Svensk bilprovning inte klarade av volymerna. Ökande väntetider vid beställning, och bristfälligheten att avbeställa datum, försatte flertalet fordon i oönskade körförbud. Dessa bekymmer löstes snabbt av det växande mängden nyetableringar, som kunde genomföra fordonsinspektioner i Södermalm. Alla bilar är inte behäftade med kategori 3-felaktighet, som är varenda bilägares skrota bilen Göteborg förskräckelse. Men ändamålet att bättra miljö- och skyddsgraden är otvetydig med de övriga egenskapsgrupperna. Och när väntetiderna upphört, kan man åka in till närliggande fordonskontroll, som har drop-in utan beställning.

Förändrade stadgar för personbilsinspektion i Södermalm leder vanligtvis till vite

Men enstaka principer har på senaste tiden förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren själv att hålla koll på tidpunkten för personbilsinspektion i Södermalm. Misslyckas man med det här får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock stärkas med över en miljard kronor från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tillfälle för fordonsinspektionen i Södermalm

Men man kan personligen besluta, när den första kontrollen i Södermalm ska uträttas. Senast 36 månader efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Därefter ska bilen besiktas varje år. På Trafikstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt hittas. Surfa in på deras sajt och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Oriktigheterna eller defekterna som uppdagas delas in i 3 nivåer. En kategori ett-felaktighet betyder att den tvingas fixas före nästa års-kontroll. Ett klass två-påpekande har den betydelsen, att det tvingas åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonskontrollen i Södermalm. Det här leder ofta till skrotning på en certifierad bilskrot, som har befogenhet att skrota fordon med skrotbevis för avregistrering. Notera att flera glömmer att laga lätta klass ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på efterkontroll vid annalkande granskning.

Onödiga brister uppdagas av bilbesiktningen i Södermalm

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll inför besiktningen i Södermalm. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som upptäcker nivå två-felen. Att ombesörja ett dåligt hjul betyder många tillfällen, att personbilen godtas utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Södermalm. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av blinkersbelysning. Att ersätta en trasig lykta kan möjligtvis synas bökig för flera. Men det återfinns lätta beskrivningar med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer upptäcker den listiga knepet att ta väck instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att bilen förbrukar onödigt mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar eventuellt över max godkänd. Sonden är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta ut. Den kan införskaffas till Dacia från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Också tillrättavisning på däckens mönsterdjup är återkommande för bilinspektionen Södermalm. Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket lätt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka obefogade besvär. Men med lätta redskap kan avgiften, på grund av den periodiska bilbesiktningen Södermalm, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.