Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Norrmalm

Det är inte längre svårt att tinga en omedelbar tid för bilundersökning i Norrmalm. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Under de senaste årtiondet har kvantiteten bilbesiktningar mångdubblats. Kampen om kunderna har också inom den här verksamhetsområdet blivit stentuff. Låga öppnings- eller kampanjerbjudande upprepas hela tiden. Propagandan fyller e-mailen med alla drivar. Stunden, då bokningen måste utföras flertalet månader innan, är ett minne blott. Men arbetsgången för bilkontroll i Norrmalm är densamma. Utslaget ävenså. Den oroliga fordonsägaren fruktar reparationsutgift för påträffade felaktigheter och varningar. Verkstäderna kalkylera med lönande reparationer och en legitimerad skrot vet, att några bilar får klagomål av kategori tre-nivå. Som så många år fordom närmar sig stadiet för nervpressen.

Förändrade bestämmelser för bilkontroll i Norrmalm leder vanligtvis till böter

Men flera förordningar har nyss justerats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren själv att hålla koll på tillfälle för personbilsgranskning i Norrmalm. Vid försummelse med det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är ägarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas dock stärkas med över en miljard kr från oaktsamma bilägare.

Fordonsinnehavare avgör personligen tillfälle för fordonskontrollen i Norrmalm

Men man kan själv styra, när den 1 inspektionen i Norrmalm behöver ombesörjas. Inte senare än 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 24 månader. Därefter behöver bilen besiktas årligen. På Transportstyrelsens sajt kan datumet enkelt hittas. Öppna deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felen eller defekterna som iakttas delas in i tre nivåer. En kategori ett-felaktighet har den betydelsen att den måste lagas innan nästa års-inspektion. Ett kategori två-fel har den betydelsen, att det skall lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-fel är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Norrmalm. Det här leder ofta till skrotning på en auktoriserad bildemontering, som har licens att skrota bilen med skrotningsintyg för avregistrering. Uppmärksamma att flera missar att laga lätta klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med krav på efterkontroll vid framtida inspektion.

Meningslösa brister uppdagas av bilinspektionen i Norrmalm

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll innan bilbesiktningen i Norrmalm. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som upptäcker skrota bilen Göteborg klass två-bristerna. Att fixa lampbyte medför en del stunder, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Norrmalm. Skyltlampor leder statistiken, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligtvis synas jobbig för många. Men det finns simpla anvisningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer upptäcker den finurliga lösning att rycka dän glödlampan. Men oriktigheten visar på, att personbilen drar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer eventuellt över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att byta ut. Den kan inhandlas till Volvo från MärkesDemo.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här lätta bristen kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Norrmalm. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är mycket enkelt att syna för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under vintern kan orsaka onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan omkostnaden, på grund av den periodiska fordonsbesiktningen , förbli låg av den kloke fordonsägaren.