Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Växjö

Det är rimligt att en ägare känner en viss nervspänning innan den nödvändiga personbilstillsynen i Växjö. Även om självgranskning verkställts, återfinns det hela tide en risk att enstaka osynliga fel kan upptäckas. Om ett klass tre-felaktighet kommer med i protokollet är det naturligtvis färdigkört för dagen. Bilverkstäder är dyra och kostnaden, som likställs mot en likvärdig funktionell bil, visar i värsta fall mot en certifierad skrothandlare. Så har det fortgått för alla bilägare sen 50 år tillbaka då riksdagen utformade den statliga bilbesiktningen med föreskriven och regelbundet återkommande bilbesiktningar i Växjö. Men företaget skrota bilen Göteborg förmådde inte hålla det stigande bilbeståndets takt. Utslaget blev, att ilskna bilinnehavare tvingades vara med om körförbud i och med långa telefontider och felaktigheter på andra datum för begärda avbeställningar. För att hjälpa den improduktiva bolaget avreglerades marknaden för tio år sedan Som en blixt från klar himmel upphörde de hatade väntetiderna. Och massa nya hallar införde bokningsfria fordonskontroller i Växjö igenom drop-in.

Ändrade stadgar för bilgranskning i Växjö resulterar ofta till penningstraff

Men flera regler har just förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren personligen att observera tillfälle för fordonsbesiktning i Växjö. Misslyckas man med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar dock stärkas med över en miljard kr från försumliga bilägare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tidpunkt för fordonsbesiktningen i Växjö

Men han/hon kan själv styra, när den första tillsynen i Växjö skall genomföras. Inte senare än tre år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därpå måste fordonet testas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens sajt kan datumangivelse enkelt anträffas. Surfa in på deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller bristfälligheterna som hittas delas in i tre kategorier. En kategori 1-felaktighet medför att den måste lagas före nästa års-granskning. Ett klass två-felaktighet innebär, att det behöver repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud omgående. Fordonet får inte köras från personbilsgranskningen i Växjö. Det här leder ofta till återvinning på en certifierad skrothandlare, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotbevis för avregistrering. Betrakta att många glömmer att åtgärda enkla klass 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid nästa inspektion.

Meningslösa defekter påträffas av fordonsbesiktningen i Växjö

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll inför bilbesiktningen i Växjö. Konstigt nog är det defekter med simpla åtgärder, som uppdagar klass två-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck medför många stunder, att fordonet godkänns utan efterkontroll för bilbesiktningen i Växjö. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Skifte av en söndrig ljuskälla kan möjligtvis förefalla bångstyrig för flera. Men det finns enkla anvisningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många fordonsinspektörer uppdagar den luriga knepet att ta dän glödlampan. Men oriktigheten indikerar, att bilen konsumerar onödigt mycket bensin, så koldioxidföroreningar ökar möjligtvis över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta ut. Den kan inhandlas till Suzuki från MärkesDemo.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för vissa fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Också tillrättavisning på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Växjö. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är mycket lätt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så provning under vintermånaderna kan ställa till med onödiga trubbel. Men med enkla redskap kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska personbilskontrollen i Växjö, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.