Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Tenhult

När ägare till en bil kör till en översyn i Tenhult vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Han vet, att cirka 35 % av ålderstigna bilar är behäftade skrota bilen Göteborg med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad intill en bilbesiktning är otroligt lönsamt. Och skulle ett grupp tre-oriktighet hittas, vet han med säkerhet, att jobbet tillkommer företaget, om inte ägaren föredrar att skrota sin bil på närliggande skrot. Nuförtiden är det inte besvärligt att beställa tid för bilbesiktning i Tenhult, som i allmänhet skall verkställas årligen. Redan på 60-talet kom ett riksdagsbeslut att personbilar behöver besiktas varje år. För tio år sedan avreglerades marknaden för fordonsbesiktning. I och med detta har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det finns chans att avsyna personbilen på drop-in tid utan att boka tid.

Förändrade bestämmelser för fordonsbesiktning i Tenhult resulterar ofta till böter

Men några föreskrifter har just ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen är kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tillfälle för bilinspektion i Tenhult. Vid försummelse med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock öka med ett antal miljoner kronor från oaktsamma fordonsägare.

Fordonsinnehavare bestämmer personligen tillfälle för bilkontrollen i Tenhult

Men man kan själv avgöra, när den 1 undersökningen i Tenhult ska genomföras. Inte senare än 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 24 månader. Sedan måste bilen kontrolleras senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens sajt kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felaktigheterna eller bristerna som observeras delas in i tre kategorier. En klass ett-anmärkning innebär att den behöver åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett klass 2-anmärkning har den betydelsen, att det behöver åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Nivå 3-fel är ett säkerhetsfel, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilkontrollen i Tenhult. Och detta leder ofta till skrotning på en certifierad skrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Betrakta att många glömmer att reparera enkla nivå ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid framtida kontroll.

Meningslösa brister uppdagas av bilinspektionen i Tenhult

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Tenhult. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som avslöjar klass två-bristerna. Ett utfört en lampa medför en del stunder, att fordonet godkänns utan efterkontroll för fordonsinspektionen i Tenhult. Skyltlampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av blinkersbelysning. Byte av en söndrig lykta kan kanske förefalla bökig för många. Men det finns lätta instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer observerar den luriga knepet att plocka väck instrumentbelysningen. Men oriktigheten indikerar, att fordonet konsumerar överflödigt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet ökar antagligen över max godkänd. Sonden är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Daewoo från Mekonomen under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla felaktigheten kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för somliga bilmärken överskrida trettio tusen kr. Även klagomål på däckdjup är återkommande för besiktning Tenhult. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt enkelt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med lätta verktyg kan utgiften, tillföljd av den årliga fordonskontrollen Tenhult, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.