Skrota bilen eller laga efter besiktning i Stenhamra

Hur skulle det rullande bilbeståndet sett ut utan föreskrifter på bilkontroll i Stenhamra? Man måste gå bakåt i tiden till inledningen av 60-talet för att få facit på ämnet. Men det är enkelt att gissa. Ingenting annat än härdsmälta och förödelse. Det hade möjligtvis varit tillräcklig att reducera maxhastigheten till 50 km/tim i trafiken. Men fler strul framkallades av den statliga bilbesiktningen, som började som ensamrättsaktör för femtio år sedan. Som flertalet andra handhades det inte speciellt väl. Långa kötider vid beställning, samt bristerna vid strävan till ombokning för bilundersökning i Stenhamra vållade massa tvingade körförbud. Och personbilsinnehavarna beklagade sig över dessa konsekvenser. Därför släppte riksdagen bilprovningen lös genom avreglering år 2010. Flertalet lockade bolag väntade för att starta en oberoende bilprovning. Inom kort blev branschen överetablerad med helt andra svårigheter. För bilägaren förändrades inte den konstiga föreställningen inför nästkommande tillsyn. Det skrota bilen Göteborg värsta som kunde inträffa var att få ett nivå 3-brist i rapporten från besiktningsmannen. Renoveringen skulle tära hårt i plånboken, samtidigt som en verkstad gnuggade händerna före ett lönsamt jobb. Men bägge ska vara eftersinnande om den legitimerade skroten, som med säkerhet planlagt för blivande skrotningar med en naturälskvärda återvinningar. Så när tiden är kommen för den obligatoriska bilbesiktningen i Stenhamra är det enbart att åka in på närmaste besiktning.

Förändrade regler för personbilsgranskning i Stenhamra leder vanligtvis till penningstraff

Men några riktlinjer har nyligen ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för personbilskontroll i Stenhamra. Bommas det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här faktumet. Statens inkomster bedöms dock öka med över en miljard kr från nonchalanta ägare.

Bilinnehavare beslutar personligen tillfälle för personbilsgranskningen i XX

Men han/hon kan själv fastställa, när den första undersökningen i Stenhamra bör verkställas. Senast trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 2 år. Därpå behöver bilen kontrolleras senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens webbsida kan tidpunkten enkelt upptäckas. Surfa in på deras hemsida och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som påträffas delas in i 3 klasser. En klass 1-anmärkning innebär att den måste fixas inför nästa års-tillsyn. Ett nivå 2-anmärkning medför, att det behöver fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori tre-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud genast. Fordonet får inte köras från personbilskontrollen i Stenhamra. Det här leder ofta till skrotning på en ackrediterad bildemontering, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotcertifikat för avregistrering. Notera att många missar att laga lätta klass 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid framtida kontroll.

Omotiverade brister uppdagas av fordonsinspektionen i Stenhamra

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel självkontroll innan fordonsbesiktningen i Stenhamra. Märkligt nog är det defekter med simpla åtgärder, som avslöjar kategori 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa betyder flera gånger, att bilen accepteras utan efterkontroll för bilbesiktningen i Stenhamra. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lampa kan möjligen förefalla bångstyrig för många. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta bilinspektörer spårar den finurliga knepet att ta väck glödlampan. Men felet pekar på, att bilen förbrukar onödigt mycket diesel, så avgasföroreningar tilltar eventuellt över vad som är okey. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att byta. Den kan inhandlas till Ford från Mekonomen under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Även anmärkningar på däckdjup är återkommande för besiktning Stenhamra. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att checka för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta medel kan utgiften, tillföljd av den periodiska personbilstillsynen i Stenhamra, hållas till ett minimum av den smarte bilinnehavaren.