Skrota bilen eller laga efter besiktning i Östhammar

Det är inte längre krångligt att boka en snabb tid för fordonsgranskning i Östhammar. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste decenniet har kvantiteten bilbesiktningar mångdubblats. Konkurrensen har även inom den här branschen blivit stentuff. Bra öppnings- eller insatspriser återkommer ideligen. Broschyrer fyller postlådorna med alla kampanjer. Tiden, då beställningen behöver utföras många dagar innan, är en förgången tid. Men arbetsproceduren för personbilkontroll i Östhammar är likadan. Och resultatet likaså. Den nervöse fordonsägaren hyser farhågor för lagningsutgift för påträffade felaktigheter och anmärkningar. Reparatörerna räkna med lönsamma arbeten och en certifierad bilskrot vet, att flera personbilar får anmärkningar av grupp tre-nivå. Som så många år förr närmar sig tidpunkten för ansträngning.

Ändrade bestämmelser för bilgranskning i Östhammar resulterar ofta till penningstraff

Men några regler har nyss förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för personbilsundersökning i Östhammar. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar dock öka med över en miljard kronor från slarviga bilägare.

Bilinnehavare avgör personligen tillfälle för fordonsbesiktningen i Östhammar

Men man kan själv avgöra, när den 1 tillsynen i Östhammar bör utföras. Senast 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter två år. Därnäst skall bilen testas årligen. På Länsstyrelsens webbsida kan datumet enkelt anträffas. Surfa in på deras hemsida och slå nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristerna som påträffas delas in i 3 kategorier. En klass ett-felaktighet har den betydelsen att den måste repareras inför nästa års-kontroll. Ett nivå två-anmärkning medför, att det tvingas lagas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass tre-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Östhammar. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotningscertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att många missar att reparera lätta nivå ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid nästa kontroll.

Meningslösa brister upptäcks av fordonskontrollen i Östhammar

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll före bilbesiktningen i Östhammar. Konstigt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som uppdagar nivå två-felen. Att ombesörja skrota bilen Göteborg lampbyte innebär en del gånger, att bilen godtas utan efterkontroll för bilbesiktningen i Östhammar. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en defekt lampa kan möjligen synas bökig för många. Men det finns enkla beskrivningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän observerar den sluges lösning att peta bort glödlampan. Men felaktigheten visar på, att personbilen förbrukar omotiverat mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar nog över max godkänd. Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att skifta. Den kan köpas till Skoda från Bds.se under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla bristen kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kr. Också påpekanden på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Östhammar. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att checka för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under kalla dagar kan orsaka obefogade problem. Men med enkla verktyg kan kostnaden, som ett resultat av den årliga fordonstillsynen Östhammar, förbli låg av den kloke bilägaren.