Skrota bilen eller laga efter besiktning i Örgryte

Det är rimligt att en fordonsinnehavare känner en viss farhåga före den bindande personbilsbesiktningen i Örgryte. Även om självinspektion utförts, återfinns det hela tide en risk att vissa osynliga felaktigheter kan existera. Om ett nivå 3-brist kommer med i besiktningsmannens rapport är det såklart slutåkt för stunden. Verkstäder är dyra och kostnaden, som ställs mot en korresponderande fungerande personbil, indikerar i ogynnsamma fall mot en ackrediterad bildemontering. Så har det pågått för alla bilinnehavare sedan 1965 då regeringen utformade den statliga bilbesiktningen med obligatoriska och upprepad personbilsundersökningar och skrota bilen Örgryte. Men företaget lyckades inte hålla det stigande fordonsflottans takt. Följden blev, att ilskna bilägare förmådde vara med om körförbud på grund av långa väntetider och felaktigheter på andra tider för yrkade ombeställningar. För att hjälpa den odugliga bolaget avreglerades bilprovningen år 2010. Som en blixt från klar himmel försvann de konstiga telefontiderna. Och massa nya hallar började med bokningsfria besiktningar i Örgryte genom drop-in.

Ändrade bestämmelser för bilbesiktning i Örgryte leder vanligtvis till böter

Men enstaka förordningar har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att observera datum för bilundersökning i Örgryte. Bommas detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster beräknas dock växa med över en miljard kronor från försumliga fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare beslutar själv tillfälle för bilkontrollen i Örgryte

Men han/hon kan själv bestämma, när den första inspektionen i Örgryte bör genomföras. Senast trettiosex månader efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därpå behöver fordonet besiktas varje år. På Naturvårdsverkets nätsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller defekterna som iakttas delas in i tre nivåer. En kategori 1-felaktighet betyder att den måste fixas innan nästa års-granskning. Ett kategori 2-påpekande medför, att det skall lagas inom en viss skrota bilen tid med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Örgryte. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig skrot, som har tillstånd att skrota fordon med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att flera glömmer att reparera lätta nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid framtida granskning.

Omotiverade defekter observeras av fordonsinspektionen i Örgryte

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll före bilbesiktningen i Örgryte. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som avslöjar kategori två-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck medför flera tillfällen, att bilen accepteras utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Örgryte. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas tätt av bromsljus. Att ersätta en trasig ljuskälla kan möjligtvis förefalla bångstyrig för många. Men det återfinns simpla anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän observerar den sluges knepet att peta bort glödlampan. Men felet indikerar, att fordonet konsumerar överflödigt mycket bensin, så koldioxidföroreningar ökar kanske över vad som är okey. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorn och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till Audi från Bds.se under tusenlappen. Risken är stor att det här enkla felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för en del fordonsmärken överstiga trettio tusen kronor. Även påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Örgryte. Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket lätt att granska för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka onödiga problem. Men med lätta medel kan avgiften, som ett resultat av den årliga fordonsgranskningen Örgryte, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.