Säkerhetsfel vid besiktning i Smögen ger skrotbilsstatus

Att fordonsinspektioner i Smögen avreglerades har haft kolossal vikt för fordonsinnehavarna. Den föreskrivna kontrollen av fordon inleddes av kommunerna på sextio-talet, men upphörde som företag med ensamrätt tjugo hundra tio. De långa skrota bilen Göteborg telefontiderna vid framförallt ombokningar ledde till i många inte mottagliga körförbud. Och de drabbade fordonsägarna gormade av fördömelse över bristfälligheterna. Genom att släppa marknaden fri påbörjade många bolag tänkta lönsamma yrkesutövning. Så väntetiderna försvann som genom en blixt från klar blå himmel. Men framkallade andra bekymmer via en utpräglad överetablering. Det gynnar självfallet bilinnehavarna, som kan få sina fordon undersökte mot en rimlig ersättning. Den tuffa rivaliteten kan emellertid få resultatlösa effekter för de flesta nya företagarna. Resultatet har ändå gett bilägarna val att besiktiga i Smögen, utan väntetid, på närliggande bilprovning, som tillhandahåller drop-in.

Ändrade regler för bilbesiktning i Smögen leder vanligtvis till penningstraff

Men några principer har nyss förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren själv att hålla koll på datum för bilkontroll i Smögen. Missas det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster beräknas emellertid stärkas med över en miljard kronor från försumliga fordonsinnehavare.

Fordonsägare bestämmer själv tidpunkt för fordonsgranskningen i Smögen

Men man kan personligen bestämma, när den första kontrollen i Smögen ska genomföras. Senast 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 24 månader. Därefter ska bilen testas varje år. På Naturvårdsverkets internetplats kan tidpunkten lätt anträffas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumet där. Felaktigheterna eller defekterna som observeras delas in i tre klasser. En nivå 1-anmärkning betyder att den tvingas fixas innan nästa års-kontroll. Ett klass 2-fel innebär, att det tvingas repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Smögen. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad bilskrot, som har tillstånd att skrota fordon med skrotningscertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att många missar att åtgärda lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid framtida besiktning.

Obehövliga defekter påträffas av bilinspektionen i Smögen

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför besiktningen i Smögen. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som upptäcker kategori två-felen. Att ombesörja ett dåligt hjul betyder flera tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för bilinspektionen i Smögen. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt lykta kan kanske förefalla besvärlig för flera. Men det finns enkla instruktioner med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer observerar den luriga trickset att ta väck instrumentbelysningen. Men oriktigheten antyder, att bilen drar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid katalysatorrenaren och är simpel att ändra. Den kan införskaffas till Toyota från Laga.se under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Också anmärkningar på utslitna bildäck är ofta förekommande för bilinspektionen Smögen. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under vintern kan förorsaka onödiga trubbel. Men med enkla redskap kan avgiften, på grund av den årliga personbilskontrollen Smögen, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.