Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Åstorp

När fordonsägare utför sin årliga inspektion i Åstorp gnuggar en verkstadsägare händerna av förtjusning. Sanning är, att uppskattningsvis fyrtio % av ålderstigna bilar klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Att ha ett företag inom bilbranschen nära en bilprovning är otroligt lönsamt. Och skulle ett klass 3-fel observeras, vet han med säkerhet, att jobbet tillkommer företaget, om inte fordonsägaren bestämmer sig för att skrota sin bil hos närliggande bildemontering. Numera är det inte besvärligt att beställa tid för kontrollbesiktning i Åstorp, som i allmänhet skall verkställas årligen. Redan år 1963 kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet att personbilar behöver besiktas varje år. Tjugohundratio avreglerades marknaden för fordonsbesiktning. Från den tiden har hallar etablerats i varje industriområde. Det föreligger tillfälle att checka fordonet på drop-in tid utan beställning.

Ändrade regler för personbilsbesiktning i Åstorp leder ofta till penningstraff

Men flera principer har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilundersökning i Åstorp. Misslyckas man med det här får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas plikt att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar emellertid öka med över en miljard kr från försumliga ägare.

Fordonsinnehavare bestämmer personligen tidpunkt för fordonsinspektionen i Åstorp

Men man kan själv styra, när den första tillsynen i Åstorp skall uträttas. Inte senare än tre år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom två år. Därnäst skall bilen testas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens webbsida kan datumet lätt påträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som upptäcks indelas i 3 klasser. En klass ett-anmärkning medför att den tvingas repareras före nästa års-granskning. Ett klass två-anmärkning innebär, att det behöver repareras inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Åstorp. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad bildemontering, som har tillstånd att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att flera missar att åtgärda lätta nivå skrota bilen Göteborg 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid framtida granskning.

Meningslösa brister upptäcks av personbilsbesiktningen i Åstorp

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll innan besiktningen i Åstorp. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som upptäcker kategori 2-bristerna. Ett utfört ett slitet däck innebär många tillfällen, att bilen godtas utan efterkontroll för fordonsbesiktningen i Åstorp. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Skifte av en defekt lampa kan möjligtvis förefalla bångstyrig för flera. Men det finns lätta beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många besiktningsmän upptäcker den luriga lösning att peta väck glödlampan. Men felet antyder, att motorn konsumerar omotiverat mycket bensin, så koldioxidföroreningar tilltar antagligen över vad som är okey. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Chevrolet från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla felet kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan priset för somliga bilmärken överstiga 30 000 kr. Även anmärkningar på däckdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Åstorp. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att granska för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så testande under vintermånaderna kan förorsaka onödiga problem. Men med lätta medel kan avgiften, på grund av den årliga bilinspektionen Åstorp, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.