Bilskrot Partille

Hämtar & betalar för skrotbilar i Partille för bilskrot

Bilskrot i Partille

För kompletta bilar är betalningen 1 000 kr. Ersättning gäller fordon som har original katalysatorn kvar. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta fordon. Avregistrering och miljövänlig skrotning av bilar i Partille sker hos Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. Skrotbilar köpes endast för skrotning och återvinning.

Ring 031-94 37 60 eller klicka på knappen för mer information.

Bilskrotning i Partille med gratis hämtning och ersättning Tel 031-94 37 60

Korrekt bildemontering i Partille

  • Bildemontering Partille      

Avregistrering av ett fordon kan endast initieras till Transportstyrelsen av en auktoriserad bilskrot genom utfärdande av ett skrotningsintyg. Större delen av bilskrot går till fragmentering och återvinning i ett ständigt kretslopp. Bilar som skall skrotas klassas som miljöfarligt avfall. Därför krävs beslut från Länsstyrelsen för bärgning och transport med lämnat mottagningsbevis till ägaren.

Säker bilskrotning i Partille

  • Bilskrot hur funkar det

Bilskrot får endast hämtas av bärgare med speciellt tillstånd. Fordon med körförbud får inte köras eller bogseras på allmän väg. Vid inlämning till bilskrot i Partille skall registreringsbevis del 2 (gula delen) lämnas. Legitimation krävs, som styrker lämnat mottagningsbevis. Fullmakt, som kan laddas ned från hemsidan, måste lämnas när ägaren inte är närvarande.

Gratis bilåtervinning i Trollhättan med kostnadsfri bärgning

  • Bilskrot hämtning Partille

Följande område hämtar vi fordon för bilskrot, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lilla Edet, Härryda, Partille, Lerum, Kållered, Sjövik, Gråbo, Fjärås, Angered, Agnesberg, Hisingen, Öckerö, Hönö, Kungälv, Ale, Stenungsund, Ucklum, Tjörn, Orust, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan.

Boka hämtning här på hemsidan eller ring 031-94 37 60

Använd auktoriserad bilskrot i Partille för skrotning av bilar

En bilägare ansvarar för sitt fordon tills det är skrotat och avregistrerat enligt miljöbalken. Endast en auktoriserad bilskrot har befogenhet att skrota bilen i Partille med skrotningsintyg till Transportstyrelsen för strykning ur bilregistret. En avställd bil med ringa eller inget värde klassa per automatik som miljöfarligt avfall av respektive miljöavdelning. En välskött veteranbil ingår inte i en sådan klassificering. Men det betyder att tillstånd från Länsstyrelsen krävs för all hantering av uttjänta fordon. För transporter gäller dessutom att ett giltigt beslut skall finnas i bärgare som anlitas. Tecknad extra transportförsäkring, påvisad kunskap och krävd utrustning, för sanering vid en eventuell olycka, ingår i kravspecifikationen för tillståndet. Som bevis för överlämning av ansvaret erhåller ägaren ett mottagningsbevis av bilskrotens ombud vid hämtningen. Företagets auktorisation gällande bilskrot kan klickas fram på hemsidan.

Ett fordon är klassat, som miljöfarligt avfall, tills det är sanerat från vätskor, gaser och komponenter innehållande specifika metaller. Enligt förordningarna 1982:129 och 1982:198 i kombination med &3 och &6 i LFF kan kommunen idag omhänderta och konfiskera ett bilvrak på privat mark efter anmälan. Alla kostnader faller dock på registrerad ägare. Ett tillskott hos en bilskrot i Partille kan därigenom snabbt förvandlas till en tiofaldig utgift.