Skrotbilar köpes i Kållered

Köper skrotbilar med hämtning

Bilskrot i Göteborg

Hämtar och betalar för skrotbilar i Kållered. Bilbärgning Gbg AB utför skrotbilshämtning från Fjärås till Trollhättan. Alla bilar bärgas till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. Betalning gäller kompletta bilar med original katalysator. Eftersom stålpriset ändras varje vecka kan ni ringa och höra vilken ersättning er skrotbil betingar. Betalning och mottagningsbevis erhålls på plats. Vi har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

Ring 031-94 37 60 för bokning eller mer information.

Skrota bil med hämtning & ersättning, ring 031-94 37 60 för att boka

Anlita behörig skrot i Kållered för hämtning och skrotning

Det är bilägarens skyldighet att se till att bilen återvinns när den är uttjänt. Enbart en godkänd skrot som är auktoriserat från Länsstyrelsen har behörighet att skrota bilen i Kållered och utfärda ett skrotintyg för avregistrering ur bilregistret (Transportstyrelsen). En avställd skrotbil med inget eller lite värde klassas som miljöskadligt avfall av miljöinspektörer. För att hantera och skrota uttjänta bilar måste företaget ha en auktorisation från Länsstyrelsen. För hämtning av skrotbilar skall även det företaget ha tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet skall finnas tillgängligt i bärgningsbilen. Tecknad extra transportförsäkring, påvisad kunskap och krävd utrustning, för sanering vid en eventuell olycka, ingår i kravspecifikationen för tillståndet. Som bevis för överlämning av ansvaret erhåller ägaren ett mottagningsbevis av bilskrotens ombud vid hämtningen. Företagets auktorisation gällande bilskrot kan klickas fram på hemsidan.

Ett fordon är klassat, som miljöfarligt avfall, tills det är sanerat från vätskor, gaser och komponenter innehållande specifika metaller. Enligt förordningarna 1982:129 och 1982:198 i kombination med &3 och &6 i LFF kan kommunen idag omhänderta och konfiskera ett bilvrak på privat mark efter anmälan. Alla kostnader faller dock på registrerad ägare. Ett tillskott hos en bilskrot i Kållered kan därigenom snabbt förvandlas till en tiofaldig utgift.