Besiktning på Djurgården resulterar ofta i bilåtervinning

Det är inte längre krångligt att beställa en snabb tid för fordonsundersökning på Djurgården. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Så under de senaste decenniet har antalet hallar mångdubblats. Kampen om kunderna har även inom den här yrkesgrenen blivit tuff. Bra öppnings- eller insatserbjudande duggar tätt. Broschyrer fyller brevlåderna med alla erbjudande. Perioden, då beställningen behöver göras många veckor innan, är en förgången tid. Men arbetsprocessen för fordonsbesiktning på Djurgården är samma. Utfallet likaså. Den spända bilägaren hyser farhågor för reparationskostnad för påträffade brister och varningar. Bilverkstäderna förväntar sig lönande reparationer och en godkänd skrotfirma vet, att några fordon får klagomål av grupp 3-nivå. Som så många år förr närmar sig stadiet för nervpressen.

Ändrade regler för fordonsinspektion i på Djurgården leder vanligtvis till böter

Men några normer har just ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att observera datum för fordonskontroll i på Djurgården. Bommas det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan bedöms dock växa med ett antal miljoner kronor från slarviga fordonsägare.

Fordonsinnehavare avgör själv tillfälle för personbilsbesiktningen på Djurgården

Men man kan personligen bestämma, när den 1 kontrollen i på Djurgården skall verkställas. Senast 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Därefter skall fordonet besiktas varje år. På Trafikstyrelsens internetplats kan datumet lätt hittas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felen eller skavankerna som anträffas delas in i 3 nivåer. En kategori 1-påpekande betyder att den skall lagas innan nästa års-kontroll. Ett klass 2-felaktighet innebär, att det skall repareras inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-fel är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omgående. Fordonet får inte köras från personbilskontrollen på Djurgården. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bildemontering, som har tillstånd att skrota fordon med skrotningsbevis för avregistrering. Iakttaga att flera missar att reparera lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid nästa granskning.

Omotiverade defekter upptäcks av bilinspektionen på Djurgården

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen på Djurgården. Märkligt nog är det brister med enkla åtgärder, som blottar klass två-felen. Att ombesörja lampbyte betyder flera gånger, att personbilen godtas utan ombesiktning för bilbesiktningen på Djurgården. Skyltlampor skrota bilen Göteborg leder bil kontrollanterna, men följs därefter av bromsljus. Byte av en trasig lykta kan kanske förefalla påfrestande för många. Men det finns simpla anvisningar med bilder för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den listiga lösning att rycka bort glödlampan. Men oriktigheten visar på, att fordonet drar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet växer kanske över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta. Den kan inhandlas till SEAT från MärkesDemo.se under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen på Djurgården. Statistiskt är det många som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är väldigt lätt att syna för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka obefogade problem. Men med lätta redskap kan utgiften, som ett resultat av den periodiska fordonsgranskningen på Djurgården, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.