Besiktning i Visby resulterar ofta i bilåtervinning

Det är rimligt att en bilägare känner en viss nervositet före den årliga fordonskontrollen i Visby. Även om egenbesiktning gjorts, förekommer det alltid en ovisshet att vissa osynliga felaktigheter kan finnas. Om ett kategori 3-felaktighet kommer med i protokollet är det absolut slutåkt för stunden. Bilverkstäder är dyra och ersättningen, som jämförs mot en korresponderande funktionell personbil, visar i sämsta fall mot en auktoriserad bilskrot. Så har det väl varit för alla ägare sen 1965 då myndigheterna bildade AB Svensk Bilprovning med obligatoriska och periodiska fordonsinspektioner i Visby. Men svensk bilprovning lyckades inte hålla det tilltagande bilbeståndets takt. Utslaget blev, att vansinniga fordonsägare tvingades vara med om körförbud i och med långa väntetider och brist på andra datum för efterfrågade avbokningar. För att hjälpa den improduktiva verksamheten frisläpptes bilprovningen år 2010. Som en överraskning upphörde de förhatliga väntetiderna. Och flera nya bilprovningshallar införde bokningsfria fordonskontroller i Visby via drop-in.

Förändrade regler för personbilsbesiktning i Visby leder ofta till penningstraff

Men flera förordningar har nyligen ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för bilbesiktning i Visby. Missas skrota bilen Göteborg det här får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar emellertid växa med över en miljard kronor från nonchalanta bilägare.

Fordonsägare avgör själv tidpunkt för personbilsbesiktningen i Visby

Men han/hon kan personligen besluta, när den 1 inspektionen i Visby ska uträttas. Senast tre år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Sedan behöver personbilen besiktas varje år. På Trafikstyrelsens hemsida kan datumangivelse lätt påträffas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumet där. Oriktigheterna eller defekterna som påträffas indelas i 3 kategorier. En klass 1-påpekande medför att den ska lagas före nästa års-inspektion. Ett kategori 2-anmärkning betyder, att det behöver åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori 3-anmärkning är ett säkerhetsfel, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Visby. Det här leder ofta till skrotning på en auktoriserad skrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att flera glömmer att laga lätta nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid framtida inspektion.

Onödiga brister upptäcks av bilinspektionen i Visby

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll inför besiktningen i Visby. Konstigt nog är det brister med lätta åtgärder, som blottar nivå två-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck betyder många stunder, att bilen accepteras utan ombesiktning för personbilskontrollen i Visby. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs därefter av blinkersbelysning. Byte av en trasig lampa kan kanske synas besvärlig för flera. Men det återfinns enkla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många fordonsinspektörer observerar den luriga lösning att ta dän glödlampan. Men oriktigheten antyder, att bilen konsumerar omotiverat mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer eventuellt över vad som är okey. Givaren sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan inhandlas till Citroën från Ad bildelar under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Visby. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att syna för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka obefogade problem. Men med lätta medel kan utgiften, tillföljd av den periodiska bilbesiktningen Visby, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.