Besiktning i Vellinge ger skrotbilar en ny möjlighet

Det har hela tiden varit en fasa för fordonsinnehavare av äldre bilar att man måste uppsöka fordonsinspektionen. Även om det är lätt att beställa datum för bilbesiktning i Vellinge existerar den otrevliga uppfattningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag. För femtio år sen kom Regeringsfastställande om normer för AB Svensk Bilprovning och efter det startade de föreskrivna besiktningarna. Det nya seklet inleddes med långa väntetider vid bokningen av fordonskontroller i Vellinge. Avskaffande av reglering låg i tiden. Så för tio år sedan blev marknaden fri för bolag i personbilsområdet. Resultatet blev istället en överetablering i stället för en normal mättnad. Privatiseringen innebar ingalunda lindring för fordonsägarna. Inspektionsunderlagen har av väntade motiv tvärtom blivit skarpare med åren. Klasser och värderingar av bristernas drag förekommer fortfarande kvar. Ett klass tre-fel ger en verkstad förväntan om ett vinstgivande arbete, medan en ackrediterad bildemontering är ganska säker på svar om en uttjänt bil, som bör skrotas till det eviga kretsloppet. Den enstaka vinsten med avregleringen av inspektion av bilar i Vellinge blev att ägaren kan uppsöka en bilprovning på drop-intid.

Förändrade regler för bilkontroll i Vellinge leder ofta till vite

Men några förordningar har nyss ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att hålla koll på tidpunkten för fordonsbesiktning i Vellinge. Misslyckas man med detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas skrota bilen Göteborg av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar emellertid växa med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilinnehavare.

Bilinnehavare bestämmer personligen tillfälle för bilbesiktningen i Vellinge

Men han/hon kan själv fastställa, när den första tillsynen i Vellinge behöver ombesörjas. Senast tre år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter två år. Sedermera måste personbilen provas årligen. På Trafikstyrelsens internetplats kan datumet lätt påträffas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller defekterna som upptäcks indelas i 3 nivåer. En nivå ett-anmärkning medför att den måste åtgärdas före nästa års-kontroll. Ett klass två-anmärkning betyder, att det behöver repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori 3-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonsbesiktningen i Vellinge. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad bildemontering, som har befogenhet att skrota bilen med skrotningsintyg för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att laga enkla klass 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid nästkommande kontroll.

Onödiga brister observeras av personbilsbesiktningen i Vellinge

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll inför besiktningen i Vellinge. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som blottar nivå två-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck innebär många tillfällen, att bilen accepteras utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Vellinge. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av blinkersbelysning. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligen förefalla bångstyrig för många. Men det finns lätta instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många besiktningsmän uppdagar den sluges knepet att plocka dän glödlampan. Men felaktigheten visar på, att personbilen drar obehövligt mycket diesel, så avgasföroreningar växer eventuellt över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är simpel att ändra. Den kan införskaffas till Dacia från Bildelsbasen under 700 kronor. Faran är enorm att det här simpla felaktigheten kan gestaltas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för besiktning Vellinge. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket lätt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under kalla dagar kan förorsaka obefogade bekymmer. Men med lätta redskap kan kostnaden, på grund av den årliga bilgranskningen i Vellinge, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.