Besiktning i Vargön föregår bilskrotning

När en bilägare kör till en kontroll i Vargön vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Han vet, att omkring 40 % av ålderstigna personbilar är behäftade med klass två-fel. Att ha ett företag inom bilbranschen jämte en besiktningshall är guld värt. Och skulle ett kategori tre-oegentlighet hittas, vet han med säkerhet, att jobbet tillkommer företaget, om inte fordonsinnehavaren föredrar att skrota bilen Vargön på en bilskrot. Nuförtiden är det inte svårt att boka tid för bilbesiktning, som normalt måste göras varje år. Allaredan på 60-talet kom ett riksdagsbeslut att personbilar behöver besiktas varje år. År 2010 upphävdes den statliga ensamrätten för bilbesiktning. Från den tiden har bilbesiktningar vuxit fram som svampar ur jorden. Det föreligger chans att avsyna personbilen på drop-in tid utan att boka tid.

Förändrade bestämmelser för bilbesiktning i Vargön resulterar ofta till penningstraff

Men några normer har nyligen ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilundersökning i Vargön. Bommas detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas förpliktelse att känna till detta faktum. Statskassan beräknas dock växa med över en miljard kronor från slarviga fordonsinnehavare.

Bilinnehavare beslutar själv tidpunkt för personbilsinspektionen i Vargön

Men han/hon kan personligen bestämma, när den första kontrollen i Vargön ska utföras. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Sedan behöver personbilen besiktas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens internetplats kan datumangivelse enkelt anträffas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felen eller bristerna som hittas delas in i 3 kategorier. En nivå 1-felaktighet medför att den behöver repareras före nästa års-inspektion. Ett nivå 2-felaktighet betyder, att det skall fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Vargön. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrot, som har licens att skrota bilen med skrotintyg för avregistrering. Betrakta att många missar att åtgärda lätta nivå 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på ombesiktning vid framtida besiktning.

Obehövliga felaktigheter påträffas av personbilskontrollen i Vargön

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll innan besiktningen i Vargön. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som blottar klass 2-felaktigheterna. Att ombesörja lampbyte innebär många gånger, att fordonet godkänns utan efterkontroll för fordonskontrollen i Vargön. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en trasig ljuskälla kan kanske förefalla bökig för flera. Men det återfinns enkla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att oljelampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer avslöjar den sluges trickset att ta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten indikerar, att bilen förbrukar omotiverat mycket bensin, så avgasutsläppet skrota bilen tilltar antagligen över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att skifta. Den kan inhandlas till Volvo från MärkesDemo.se under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Även anmärkningar på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen Vargön. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster sommartid och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan förorsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska bilkontrollen Vargön, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.