Besiktning i Tollarp föregår bilskrotning

När ägare till en bil utför sin årliga undersökning i Tollarp gnuggar en verkstadsägare händerna av förtjusning. Sanning är, att gissningsvis 35 % av ålderstigna bilar klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Att ha ett företag inom bilbranschen jämte en bilbesiktning är guld värt. Och om ett kategori 3-brist påträffas, vet bilmekanikern med säkerhet, att reparationen är hans, om inte ägaren väljer att skrota bilen hos närmaste skrot. Det är inte längre så komplicerat att boka tid för bil provning i Tollarp, som generellt ska genomföras årligen. Redan år 1963 kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet att bilar skulle kontrolleras årligen. År 2010 avreglerades marknaden för bilbesiktning. I samband med det har företag vuxit fram som svampar ur jorden. Det finns chans att kontrollera personbilen på drop-in tid utan bokning.

Förändrade bestämmelser för personbilsinspektion i Tollarp leder vanligtvis till penningstraff

Men några riktlinjer har just förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att hålla uppsikt på tillfälle för bilkontroll i Tollarp. Missas det här får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas skrota bilen Göteborg förpliktelse att känna till det här faktumet. Statens inkomster beräknas dock stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare beslutar själv tidpunkt för personbilsinspektionen i Tollarp

Men han/hon kan personligen bestämma, när den 1 inspektionen i Tollarp skall utföras. Inte senare än 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Sedermera behöver fordonet besiktas varje år. På Transportstyrelsens internetplats kan datumet lätt hittas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns tiden där. Felen eller bristerna som iakttas delas in i 3 klasser. En nivå ett-påpekande betyder att den skall repareras inför nästa års-granskning. Ett klass 2-fel innebär, att det måste fixas inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Tollarp. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bildemontering, som har befogenhet att skrota bilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att flera missar att reparera lätta kategori ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid nästa kontroll.

Onödiga brister upptäcks av personbilsinspektionen i Tollarp

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före bilbesiktningen i Tollarp. Märkligt nog är det brister med enkla ingripanden, som uppdagar klass två-felaktigheterna. Att ombesörja en lampa innebär många stunder, att bilen godtas utan ombesiktning för bilkontrollen i Tollarp. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en defekt ljuskälla kan möjligtvis synas påfrestande för många. Men det finns lätta instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer upptäcker den luriga lösning att peta bort glödlampan. Men felaktigheten indikerar, att personbilen förbrukar omotiverat mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet växer möjligtvis över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorn och är lätt att skifta. Den kan köpas till Dacia från Skruvat.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felet kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Också klagomål på däckens mönsterdjup är frekventa för fordonskontrollen Tollarp. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket spartanskt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka onödiga bekymmer. Men med lätta verktyg kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska fordonskontrollen Tollarp, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.