Besiktning i Svenljunga avslöjar skrotbilar

Med ett Regeringsförordning år 1963 startades den föreskrivna personbilsinspektionen för fordonsägare i Svenljunga. Efter det bildades det statliga bolaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades bilprovningen med för många etableringar som effekt. De enorma kötiderna vid skrota bilen Göteborg beställningar och hindren vid avbeställning gav bilinnehavarna enorma besvär vid fordonskontroll i Svenljunga. Fördröjande med körförbud framkallade oerhörda klagomål, som drev riksdagen att sadla om. Mängden nya bilprovningsställen ökar markant efter de nya förhållningsreglerna. De enorma kötiderna är ett minne blott. Men obehagen hos bilägaren har inte ändrats. Beskaffenhetsavvägningarna finns kvar med samma krav på handlingar. Ett kategori 3-fel kan bli ödeläggande för den egna plånboken. Detsamma blir en vinstgivande affär för en fordonsverkstad. Och i bakgrunden finns en legitimerad skrot. Skrota bilen för en naturhygglig demolering är målet här. Vinsten med alla ändringar har dock blivit en drop-in för fordonsinspektion i Svenljunga utan bokning i en valfri bilprovning.

Förändrade stadgar för personbilsgranskning i Svenljunga leder vanligtvis till böter

Men enstaka föreskrifter har nyss justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att bevaka tidpunkten för bilkontroll i Svenljunga. Missas det här får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan bedöms emellertid öka med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsägare.

Fordonsägare bestämmer personligen tillfälle för fordonsbesiktningen i Svenljunga

Men man kan själv fastställa, när den 1 besiktningen i Svenljunga bör genomföras. Senast 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 24 månader. Sedan ska personbilen besiktas varje år. På Trafikstyrelsens nätsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras hemsida och slå registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som upptäcks delas in i 3 kategorier. En klass ett-anmärkning medför att den ska åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett klass 2-fel medför, att det behöver lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud omgående. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Svenljunga. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad bildemontering, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotbevis för avregistrering. Betrakta att många glömmer att laga lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid annalkande inspektion.

Omotiverade felaktigheter upptäcks av fordonsbesiktningen i Svenljunga

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll innan besiktningen i Svenljunga. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som uppdagar klass 2-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck betyder många gånger, att personbilen godtas utan efterkontroll för fordonsbesiktningen i Svenljunga. Skyltbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Att ersätta en defekt lampa kan möjligen förefalla besvärlig för många. Men det återfinns simpla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den sluges trickset att rycka väck glödlampan. Men felet visar på, att fordonet konsumerar onödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet tilltar eventuellt över max godkänd. Givaren är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att ändra. Den kan köpas till Toyota från Bildelsbasen under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Även klagomål på utslitna bildäck är frekventa för fordonskontrollen Svenljunga. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att granska för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under vintermånaderna kan förorsaka obefogade problem. Men med enkla medel kan omkostnaden, på grund av den årliga bilbesiktningen Svenljunga, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.