Besiktning i Svedala föregår bilskrotning

Med ett myndighetsbeslut år 1963 startades den årliga fordonsgranskningen för bilägare i Svedala. Två år senare bildades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med gränsen till överetableringar som konsekvens. De kolossala väntetiderna vid beställningar och svårigheterna vid avbeställning gav bilägarna enorma bekymmer vid bilinspektion i Svedala. Förseningar med körförbud startade gigantiska missnöjesyttring, som pressade regeringen att tänka om. Antalet nya besiktingsverkstäder växer så det knakar efter de nya förhållningsreglerna. De väldiga väntetiderna är en svunnen tid. Men ängslan hos bilinnehavaren har inte ändrats. Beskaffenhetsbedömningarna förekommer kvar med samma fordran på initiativ. Ett nivå tre-fel kan bli katastrofal för den egna plånboken. Lika blir en vinstgivande händelse för en fordonsverkstad. Och bakomliggande orsak förekommer en legitimerad bilskrot. skrota bilar för en klimathjärtlig bilskrotning är målet här. Fördelen med alla förändringar har emellertid blivit en drop-in för personbilsbesiktning i Svedala utan beställning i en valfri bilprovning.

Ändrade stadgar för bilkontroll i Svedala leder ofta till vite

Men några riktlinjer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på datum för personbilsgranskning i Svedala. Misslyckas man med detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kr från oaktsamma bilägare.

Fordonsägare avgör själv tillfälle för bilkontrollen i Svedala

Men han/hon kan själv styra, när den 1 besiktningen i Svedala bör utföras. Senast 3 år efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Därefter måste fordonet besiktas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens sajt kan datumangivelse enkelt upptäckas. Öppna deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Felaktigheterna eller bristerna som iakttas indelas i tre kategorier. En klass ett-felaktighet betyder att den ska repareras före nästa års-granskning. Ett klass två-fel har den betydelsen, att det måste lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-fel är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Svedala. Och detta leder ofta till skrotning på en behörig skrot, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotningscertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att många missar att fixa lätta kategori 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästkommande inspektion.

Onödiga felaktigheter påträffas av bilinspektionen i Svedala

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll innan bilbesiktningen i Svedala. Konstigt nog är det brister med lätta ingripanden, som avslöjar nivå två-felen. Ett utfört en lampa innebär en del tillfällen, att bilen godkänns utan ombesiktning för personbilskontrollen i Svedala. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig ljuskälla kan kanske synas påfrestande för flera. Men det finns simpla instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer spårar den luriga lösning att plocka bort glödlampan. Men felet antyder, att fordonet förbrukar obehövligt mycket diesel, så avgasutsläppet ökar möjligtvis över vad som är okey. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att skifta. Den kan införskaffas till Fiat från Autoexperten under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Också klagomål på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen Svedala. Statistiskt är det många som krävs på skrota bilen Göteborg ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att kontrollera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så testande under kalla dagar kan ställa till med obefogade trubbel. Men med lätta verktyg kan omkostnaden, på grund av den periodiska bilinspektionen Svedala, förbli låg av den smarte bilägaren.