Besiktning i Svängsta föregår onödig bilskrotning

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan krav på bilbesiktning i Svängsta? Man behöver gå bakåt i tiden till början av femtio-talet för att få besked på ämnet. Men det är enkelt att gissa. Inte ett skvatt annat än sammanbrott och förstörelse. Det hade möjligtvis räckt att sänka högsta farten till 50 kilometer/tim på alla vägar. Men andra trassel genererades av AB Svensk Bilprovning, som inleddes som ensamrättsaktör år 1965. Som många andra handhades det inte speciellt bra. Oerhörda väntetider vid förbeställning, samt bristerna vid strävan till avbeställning för bilinspektion i Svängsta föranledde många påtvingade körförbud. Och personbilsägarna klagade över dessa resultat. Därför släppte riksdagen bilprovningen lös igenom avreglering tjugohundratio. Massor av intresserade aktörer väntade för att starta en oberoende bilprovning. Efter en tid blev yrkesgrenen överetablerad med helt andra besvär. För fordonsinnehavaren ändrades inte den egendomliga föreställningen inför kommande granskning. Det sämsta som kunde ske var att få ett kategori 3-fel i rapporten från besiktningsmannen. Fixandet av bilen skulle slå hårt i portmonnän, medan en bilverkstad gnuggade händerna inför ett vinstgivande jobb. Men båda bör vara medvetna om den legitimerade skroten, som med säkerhet planlagt för kommande skrotningar med en naturälskvärda bilskrotningar. Så när tiden är dags för den bindande fordonskontrollen i Svängsta är det bara att köra in på närbelägna besiktningshall.

Förändrade regler för bilgranskning i Svängsta leder ofta till vite

Men flera normer har just ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden baserad skrota bilen Göteborg på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för personbilsinspektion i Svängsta. Vid försummelse med det här får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms dock öka med över en miljard kr från oaktsamma bilägare.

Bilinnehavare bestämmer själv tillfälle för fordonsgranskningen i Svängsta

Men han/hon kan själv fastställa, när den 1 inspektionen i Svängsta ska utföras. Senast trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 24 månader. Sedermera skall personbilen testas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens sajt kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras internetsida och slå registreringsnumret, så finns datumet där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som iakttas indelas i tre kategorier. En kategori ett-felaktighet betyder att den tvingas åtgärdas före nästa års-inspektion. Ett klass två-felaktighet betyder, att det ska lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Svängsta. Det här leder ofta till återvinning på en legitimerad bildemontering, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningscertifikat för avregistrering. Betrakta att många missar att laga enkla nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid nästa kontroll.

Onödiga felaktigheter observeras av personbilsinspektionen i Svängsta

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll före besiktningen i Svängsta. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som avslöjar klass 2-felen. Att fixa ett dåligt hjul betyder en del tillfällen, att fordonet godkänns utan ombesiktning för fordonskontrollen i Svängsta. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Skifte av en trasig lykta kan möjligtvis synas besvärlig för många. Men det finns enkla beskrivningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den listiga trixet att ta väck glödlampan. Men felet antyder, att personbilen konsumerar omotiverat mycket bensin, så koldioxidutsläppet växer möjligtvis över max godkänd. Sensorn är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Citroën från Biltema under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kr. Även anmärkningar på däckdjup är ofta förekommande för besiktning Svängsta. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket spartanskt att granska för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintern kan ställa till med obefogade besvär. Men med enkla medel kan kostnaden, på grund av den årliga fordonskontrollen Svängsta, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.