Besiktning i Strömstad ger skrotbilar en ny möjlighet

Det är rimligt att en bilinnehavare känner en särskild ängslan innan den årliga personbilsbesiktningen i Strömstad. Även om självkontroll utförts, finns det hela tiden en ovisshet att vissa osynliga brister kan existera. Om ett klass 3-fel kommer med i besiktningsmannens rapport är det definitivt slutåkt för dagen. Bilverkstäder är dyra och kostnaden, som likställs mot en korresponderande fungerande fordon, indikerar i ogynnsamma fall mot en auktoriserad skrothandlare. Så har det väl varit för alla ägare sen 50 år tillbaka då myndigheterna skapade den statliga bilbesiktningen med obligatoriska och regelbundet återkommande bilbesiktningar i Strömstad. Men företaget förmådde inte hålla det ökande bilbeståndets takt. Påföljden blev, att förbannade ägare förmådde vara med om körförbud eftersom långa kötider och felaktigheter på andra tider för efterfrågade avbeställningar. För att råda bot på den odugliga verksamheten avreglerades bilprovningen år 2010. Som en överraskning upphörde de förhatliga kötiderna. Och massa nya hallar införde bokningsfria fordonskontroller i Strömstad via drop-in.

Ändrade regler för bilgranskning i Strömstad leder vanligtvis till böter

Men några förordningar har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren själv att hålla uppsikt på datum för fordonsgranskning i Strömstad. Misslyckas man med det här får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster uppskattar emellertid öka med över en miljard kr från slarviga bilinnehavare.

Fordonsägare avgör själv tidpunkt för bilkontrollen i Strömstad

Men man kan själv besluta, när den första undersökningen i Strömstad bör ombesörjas. Inte senare än tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Sedan skall fordonet testas årligen. På Naturvårdsverkets nätsida kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller skavankerna som uppdagas indelas i tre klasser. En nivå 1-anmärkning betyder att den ska repareras före nästa års-tillsyn. Ett kategori två-påpekande innebär, att det tvingas lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Klass tre-påpekande är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Strömstad. Det här leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att flera missar att åtgärda enkla kategori ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid kommande besiktning.

Omotiverade brister upptäcks av personbilsbesiktningen i Strömstad

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Strömstad. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta ingripanden, som uppdagar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört en lampa betyder en del tillfällen, att bilen släpps igenom skrota bilen Göteborg utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Strömstad. Skyltlampor leder statistiken, men skuggas tätt av bromsljus. Byte av en defekt ljuskälla kan kanske synas besvärlig för flera. Men det finns enkla anvisningar med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många fordonsinspektörer upptäcker den listiga knepet att plocka dän glödlampan. Men felet visar på, att fordonet drar överflödigt mycket bränsle, så koldioxidföroreningar tilltar nog över vad som är okey. Sonden sitter på grenröret vid katalysatorn och är simpel att ändra. Den kan inhandlas till Skoda från MärkesDemo.se under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för vissa bilmärken överstiga 30 000 kr. Även klagomål på däckens mönsterdjup är frekventa för besiktning i Strömstad. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att syna för fordonsägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan orsaka obefogade problem. Men med lätta redskap kan kostnaden, tillföljd av den årliga personbilsgranskningen Strömstad, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.