Besiktning i Strängnäs föregår bilskrotning

Att bilundersökningar i Strängnäs avreglerades har haft enorm vikt för fordonsägarna. Den föreskrivna kontrollen av fordon påbörjades av myndigheterna 1965, men upplöstes skrota bilen Göteborg som monopolföretag 2010. De ökande kötiderna vid framförallt avbokningar ledde till i flera inte lättledda körförbud. Och de drabbade bilägarna störtade av fördömelse över felaktigheterna. Igenom att släppa marknaden fri började flera bolag tänkta vinstgivande yrkesutövning. Så telefontiderna upphörde som genom en blixt från klar blå himmel. Men skapade andra problem genom en markant överetablering. Det gynnar givetvis fordonsinnehavarna, som kan få sina fordon kontrollerade mot en skälig ersättning. Den tuffa konkurrensen kan dock få omvända konsekvenser för de flesta nya företagarna. Följden har likväl gett ägarna tillfälle att kontrollera personbilen i Strängnäs, utan kötid, hos närliggande hall, som erbjuder besiktning utan bokning.

Ändrade bestämmelser för bilgranskning i Strängnäs leder vanligtvis till böter

Men enstaka principer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för fordonsgranskning i Strängnäs. Vid försummelse med detta erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas emellertid öka med ett antal miljoner kronor från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare avgör personligen tidpunkt för fordonsinspektionen i Strängnäs

Men man kan personligen besluta, när den första kontrollen i Strängnäs skall genomföras. Senast 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Sedan måste fordonet kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets sajt kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Oriktigheterna eller skavankerna som uppdagas indelas i 3 kategorier. En nivå 1-felaktighet innebär att den måste repareras inför nästa års-tillsyn. Ett nivå två-påpekande innebär, att det skall åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Strängnäs. Och detta leder ofta till skrotning på en certifierad bilskrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att flera glömmer att fixa lätta kategori ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästa granskning.

Onödiga felaktigheter observeras av fordonskontrollen i Strängnäs

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll inför besiktningen i Strängnäs. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som upptäcker kategori 2-felen. Ett utfört lampbyte betyder en del gånger, att bilen släpps igenom utan efterkontroll för fordonsbesiktningen i Strängnäs. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Byte av en söndrig ljuskälla kan möjligen förefalla besvärlig för många. Men det återfinns lätta beskrivningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer uppdagar den sluges trixet att peta väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten antyder, att motorn förbrukar obehövligt mycket bensin, så avgasutsläppet tilltar nog över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att skifta. Den kan köpas till Mazda från MärkesDemo.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felaktigheten kan ses som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Även anmärkningar på däckdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Strängnäs. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket lätt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintern kan ställa till med obefogade bekymmer. Men med enkla verktyg kan utgiften, på grund av den årliga personbilstillsynen Strängnäs, förbli låg av den smarte fordonsägaren.