Besiktning i Södra Sandby ger skrotbilar hopp om framtiden

Det har alltid varit en förskräckelse för bilinnehavare av äldre bilar att man måste uppsöka fordonsundersökningen. Även om det varit enklare att få bokat datum för inspektion i Södra Sandby förekommer den läskiga vibbar att det kommer att kosta pengar. På sextiotalet kom Regeringsresolution om riktlinjer för den statliga bilbesiktningen och efterföljande inleddes de bindande kontrollerna. På 2000-talet startade med kolossala väntetider vid bokningen av fordonskontroller i Södra Sandby. Avskaffande av reglering låg i tiden. Så år 2010 blev marknaden fri för företag inom personbilsgebiten. Påföljden blev istället för många företag i stället för en normal mättnad. Privatiseringen betydde ingalunda hjälp för personbilsinnehavarna. Kontrollfundamentet har av logiska anledningar istället blivit tuffare med åren. Grupper skrota bilen Göteborg och prövningar av felaktigheternas egenskaper förekommer även fortsättningsvis. Ett kategori tre-brist ger en bilverkstad hopp om ett vinstgivande jobb, parallellt som en behörig skrot är ganska övertygad på besked om en skrotbil, som skall återanvändas till det eviga kretsloppet. Den enda nyttan med avregleringen av bilbesiktning i Södra Sandby blev att ägaren kan uppsöka en bilprovning på drop-intid.

Ändrade regler för personbilsbesiktning i Södra Sandby resulterar ofta till penningstraff

Men flera principer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att bevaka tidpunkten för personbilsinspektion i Södra Sandby. Bommas detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till detta faktum. Statskassan beräknas emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilinnehavare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tillfälle för fordonsinspektionen i Södra Sandby

Men man kan själv avgöra, när den första kontrollen i Södra Sandby behöver uträttas. Inte senare än 36 månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom tjugofyra månader. Därnäst behöver personbilen testas varje år. På Länsstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt påträffas. Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Felen eller defekterna som anträffas indelas i 3 klasser. En kategori ett-påpekande har den betydelsen att den måste åtgärdas inför nästa års-tillsyn. Ett kategori två-fel innebär, att det ska lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen i Södra Sandby. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad bildemontering, som har licens att skrota personbilar med skrotningsintyg för avregistrering. Lägga märke till att flera glömmer att laga enkla nivå 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid nästa besiktning.

Onödiga brister uppdagas av personbilskontrollen i Södra Sandby

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför besiktningen i Södra Sandby. Konstigt nog är det felaktigheter med enkla åtgärder, som avslöjar nivå två-bristerna. Ett utfört en lampa innebär en del gånger, att personbilen godtas utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Södra Sandby. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en defekt lykta kan möjligen förefalla bökig för flera. Men det återfinns simpla instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer upptäcker den listiga knepet att ta dän glödlampan. Men felaktigheten visar på, att personbilen förbrukar omotiverat mycket diesel, så avgasföroreningar tilltar eventuellt över max godkänd. Sensorn är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta. Den kan köpas till Morgan från Mekonomen under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del bilmärken överstiga 30 000 kronor. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är frekventa för bilinspektionen Södra Sandby. Statistiskt är det en del som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så provning under kalla dagar kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta verktyg kan utgiften, tillföljd av den periodiska fordonsgranskningen Södra Sandby, förbli låg av den kloke fordonsägaren.