Besiktning i Öjersjö ger skrotbilar hopp om framtiden

Först en påhälsning för fordonskontroll i Öjersjö, därpå dyra lagningar på en verkstad, efter grundligt beaktande att återvinna fordonet hos närliggande legitimerad bildemontering. Många av de 40 % fordonsinnehavare, som får kritiska prickar i protokollet, vid den obligatoriska kontrollen, måste gå igenom ekluten. Redan från början gäller det årligen för de flesta. Länsstyrelsen startade AB Svensk Bilprovning i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen för tio år sen överraskade inte allmänheten ett dugg. Allt mer ökade kötider för att boka och ombeställningar ledde till flera påtvingade körförbud, som ertappade konstruktionens misslyckande. Många nystartade provningshallar vände ändå fort på den dåliga trenden. Med ett system utan tidsbokning för personbilsbesiktning i Öjersjö, löstes flera bekymmer för tacksamma fordonsinnehavare.

Ändrade regler för bilinspektion i Öjersjö leder vanligtvis till penningstraff

Men flera principer har nyligen ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren själv att observera datum för fordonsinspektion i Öjersjö. Misslyckas man med det här erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens plikt att känna till det här faktumet. Statens inkomster bedöms dock växa med över en miljard kronor från oaktsamma bilägare.

Bilinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonsbesiktningen i Öjersjö

Men han/hon kan själv avgöra, när den 1 besiktningen i Öjersjö bör genomföras. Inte senare än tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Sedan behöver bilen testas årligen. På Trafikstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt hittas. Öppna deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller skavankerna som upptäcks indelas i tre nivåer. En klass 1-påpekande har den betydelsen att den skall repareras innan nästa års-granskning. Ett klass 2-felaktighet betyder, att det behöver åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass tre-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Öjersjö. Det här leder ofta till återvinning på en behörig skrot, som har befogenhet att skrota fordon med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många glömmer att reparera lätta klass 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid kommande kontroll.

Obehövliga defekter uppdagas av personbilsinspektionen i Öjersjö

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före besiktningen i Öjersjö. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som upptäcker klass 2-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck betyder många tillfällen, att bilen godtas utan ombesiktning för fordonskontrollen i Öjersjö. Skyltlampor leder statistiken, men skuggas efteråt av blinkersbelysning. Byte av en trasig lampa kan möjligen förefalla besvärlig för många. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta besiktningsmän spårar den sluges lösning att ta dän instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att fordonet drar överflödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar tilltar antagligen över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta ut. Den kan införskaffas till Mitsubishi från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla bristen kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för vissa fordonsmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även påpekanden skrota bilen Öjersjö på utslitna bildäck är frekventa för fordonskontrollen Öjersjö. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka obefogade bekymmer. Men med enkla redskap kan avgiften, till följd av den årliga biltillsynen Öjersjö, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.