AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Sävja

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut förutan villkor på personbilsgranskning i Sävja? Man måste gå bakåt i tiden till inledningen av 60-talet för att få svar på den frågan. Men det är simpelt att gissa. Ingenting annat än katastrof och förstörelse. Det hade inte dugt att sänka högsta farten till 50 km/tim på alla vägar. Men andra bekymmer genererades av AB Svensk skrota bilen Göteborg Bilprovning, som inleddes som monopolföretag år 1965. Som flertalet offentliga företag sköttes det inte speciellt positivt. Långa väntetider vid förbeställning, därtill bristfälligheterna vid försök till ombeställning för personbilsbesiktning i Sävja orsakade många påtvingade körförbud. Och fordonsägarna skrek över dessa resultat. Så regeringen släppte bilbesiktningen obunden igenom avreglering år 2010. Många lockade bolag väntade för att fylla luckorna. Efter en tid blev yrkesgrenen överetablerad med stora svårigheter. För bilägaren ändrades inte den egendomliga uppfattningen inför annalkande inspektion. Det sämsta som kunde ske var att få ett klass tre-brist i protokollet. Reparationen skulle tära obehagligt i plånboken, då däremot en bilverkstad gnuggade händerna före ett vinstgivande insats. Men bilägaren och bilverkstan bör vara eftertänksam om den certifierade bildemonteringen, som med övertygelse projekterat för framtida skrotningar med en naturvänliga bilskrotningar. Så när tiden är dags för den föreskrivna fordonskontrollen i Sävja är det bara att köra in på närmaste bilprovning.

Ändrade regler för bilgranskning i Sävja resulterar ofta till vite

Men några principer har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att observera tillfälle för personbilsinspektion i Sävja. Bommas det här får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är ägarens plikt att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas dock växa med ett antal miljoner kr från slarviga bilinnehavare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tillfälle för bilgranskningen i Sävja

Men man kan personligen avgöra, när den första tillsynen i Sävja behöver ombesörjas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom två år. Sedermera skall fordonet provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens nätsida kan datumet enkelt upptäckas. Surfa in på deras webbsida och slå registreringsnumret, så finns datumet där. Felen eller skavankerna som observeras indelas i 3 nivåer. En kategori ett-anmärkning betyder att den behöver åtgärdas innan nästa års-inspektion. Ett nivå 2-felaktighet medför, att det behöver lagas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå tre-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Sävja. Och detta leder ofta till skrotning på en behörig bilskrot, som har befogenhet att skrota bilen med skrotintyg för avregistrering. Lägga märke till att många glömmer att laga lätta kategori 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid framtida besiktning.

Omotiverade brister upptäcks av personbilsinspektionen i Sävja

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll inför bilbesiktningen i Sävja. Märkligt nog är det defekter med enkla åtgärder, som blottar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck innebär flera tillfällen, att fordonet godtas utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Sävja. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av bromsljus. Byte av en defekt ljuskälla kan kanske förefalla besvärlig för många. Men det finns enkla anvisningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän avslöjar den luriga knepet att rycka bort instrumentbelysningen. Men felet visar på, att fordonet förbrukar obehövligt mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar nog över max godkänd. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är lätt att byta ut. Den kan införskaffas till Hyundai från Laga.se under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Även klagomål på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning Sävja. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så testande under kalla dagar kan ställa till med onödiga problem. Men med enkla verktyg kan avgiften, på grund av den periodiska personbilskontrollen Sävja, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.